• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Temat pracy magisterskiej z ekonomii: źródła finansowania działalności gospodarczej.

0

Temat pracy magisterskiej z ekonomii, który wydaje się być wyjątkowo atrakcyjny to źródła finansowania działalności gospodarczej w Polsce. W poniższym artykule przedstawimy rozmaite formy finansowania własnego biznesu. Wiedza ta może być przydatna w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Dla wielu przedsiębiorców kredyt jest często podstawowym źródłem finansowania własnego biznesu. Zdarza się tak zwłaszcza w przypadku biznesmenów bardzo doświadczonych, którzy mają już spore osiągnięcia. W przypadku osób, które dopiero zaczynają biznesową działalność, ta forma finansowania może się okazać zbyt ryzykowna. Branie kredytów na nowe przedsięwzięcia, praktykował m.in. Jan Kulczyk (najbogatszy niegdyś Polak).

Następną formą finansowania własnej działalności jest tzw. leasing. Przedsiębiorca nie wykupuje tutaj na własność potrzebnych mu do biznesu rzeczy, a jedynie je wynajmuje. Może to być bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza na początku, gdy nie ma się pewności, czy dana aktywność będzie się bilansować, czy też nie.

Inną formą finansowania działalności gospodarczej są unijne dotacje. Aby dostać środki z tychże dotacji, trzeba dostosować się do szeregu przepisów i regulacji. Co ciekawe, większość firm, które finansowały swoją działalność z dotacji unijnych, zostało już zamkniętych. Najprawdopodobniej powstały one tylko po to, aby pozyskać środki otrzymane z Unii Europejskiej, a następnie się zamknąć.

Inną formą finansowania własnej działalności jest skorzystanie z pomocy tzw. aniołów biznesu. Osoby takie to z reguły uznani biznesmeni, którzy w zamian za udziały lub inne profity, chętnie wspomogą dane przedsięwzięcie. Korzystanie z takiej formy finansowania działalności może mieć zarówno swoje zalety, jak i wady. Do tych ostatnich można zaliczyć konieczność uwzględniania interesów Anioła biznesu w swoim biznesie.

Ostatnią formą finansowania działalności gospodarczej są własne oszczędności. Jest to najlepsza forma finansowania własnej działalności, zwłaszcza na początku. W przypadku niepowodzenia danego przedsięwzięcia nie trzeba przejmować się różnymi karami nakładanymi przez bank lub Unię Europejską.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii: finansowanie własnej działalności.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii, jakim jest finansowanie własnej działalności jet na pewno bardzo ciekawy. Najlepiej przedstawić w swojej pracy magisterskiej konkretne badania, które będą jasno pokazywać jakie formy finansowania są praktykowane, w danych branżach. Tego typu badania nadałyby tej pracy dyplomowej z ekonomii, praktycznego wymiaru.

Zostaw odpowiedź