• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Mikroekonomia i makroekonomia – na czym polegają te przedmioty

0

Pisanie prac z ekonomii nie zawsze jest dla studentów łatwe. Rozważając swój temat pracy z ekonomii, zawsze możemy skupić się na temacie z zakresu makro lub mikroekonomii. Są to dwa przedmioty, które jak amen w pacierzu, muszą być elementów każdych studiów o profilu ekonomicznym. W poniższym artykule scharakteryzujemy bliżej te przedmioty. Zwrócimy w tym tekście również uwagę, na praktyczną przydatność tych przedmiotów w realnym życiu.

Zacznijmy od mikroekonomii. Jest to dziedzina ekonomii, która skupia się badaniu wyborów w ludzkich w warunkach rzadkości (ograniczoności) dóbr. Szczególnie uwzględnia ona indywidualne zachowania konsumentów oraz firm. Działalność przedsiębiorstw jest w mikroekonomii badana w kontekście rynku o konkretnym charakterze. Przykładowo mikroekonomia bada, jak firma działa w warunkach konkurencji doskonałej, monopolu, oligopolu, czy też duopolu. Zaletą mikroekonomii, jest to, że student może zapoznać się z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, takimi, jak: popyt, podaż, koszt stały, zmienny itd. Mikroekonomia daje również pojęcie o tym, jak zachowują się konsumenci pod wpływem takich czynników, jak zmiany ceny produktów, podwyżki podatków, dotacje itd. Krytycy mikroekonomii twierdzą, że opiera się ona na założeniach, że inne czynniki w gospodarce nie zmieniają się. Innymi twierdzą, że ma ona charakter czysto teoretyczny, wręcz abstrakcyjny.

Teraz skupmy się na makroekonomii. Jest to dziedzina ekonomii, która posługuje się na wielkościami zbiorczymi dotyczącymi całej gospodarki, w celu badania zależności, które występują w tej gospodarce. Makroekonomia interesuje się przede wszystkim tworzeniem się oraz podziałem dochodu narodowego, bezrobociem, inflacją oraz inwestycjami. Znajomość makroekonomii połączona ze znajomością finansów przedsiębiorstw może być kluczem do sukcesu w inwestowaniu pieniędzy. Wiedza ta bardzo pomogła Georgowi Sorosowi, który uchodzi w oczach wielu ekspertów za najlepszego makroekonomistę naszych czasów. Obecnie jest on jednym z najbogatszych inwestorów na  świata.

Pisanie prac z ekonomii, a makro i mikroekonomia.

Znajomość obu tych dziedzin ekonomii, z pewnością jest bardzo przydatna. Bardziej użyteczna wydaje się, jednakże makroekonomia. Jej znajomość może się bowiem przydać podczas podejmowania konkretnych decyzji inwestycyjnych. Mikroekonomia jest nauką również wartościową, która daje pojęcie o rozmaitych procesach decyzyjnych w ekonomii. Pisanie prac z ekonomii z pewnością wymaga odpowiedniego poziomu dedykacji. Z perspektywy swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej, lepiej wybrać jakiś temat z zakresu makroekonomii, ponieważ ta dziedzina ekonomii wydaje się być praktyczniejsza oraz bogatsza w materiał badawczy. Ostatecznie wszystko zależy od naszych indywidualnych preferencji.

Zostaw odpowiedź