• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Temat pracy magisterskiej z ekonomii: minusy przystępowania do strefy euro.

0

Temat pracy magisterskiej z ekonomii może być bardzo specyficzny. Za temat taki można uznać minusy wejścia Polski do strefy Euro. Student może wykazać w nim, dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. Tezę tę można poprzeć wieloma argumentami. Polska w Traktacie Akcesyjnym zobowiązała się przystąpić do strefy Euro. Słynny ekonomista Milton Friedman stwierdził, że strefa euro to eksperyment gospodarczy. “Nigdy w historii, zgodnie z wiedzą, nie było podobnego przypadku, w którym jeden bank centralny kontrolował politykę monetarną politycznie niepodległych państw” – argumentował. Wejście do strefy euro ma wiele minusów. W takiej pracy magisterskiej z ekonomii można podać dużą ilość argumentów.

Po pierwsze wejście do strefy euro, nie powoduje w każdym przypadku zwiększenia eksportu do państw, które znajdują się już w strefie euro.
Portugalia, zanim weszła do strefy Euro(lata 1989-1998), miała takie same średnie tempo eksportu do krajów strefy Euro, jak i po wejściu do tej strefy (lata 1999-2006). Hiszpania, zanim weszła do strefy Euro, eksportowała więcej do krajów, już obecnych w tej strefie Euro. Po wejściu do strefy euro Hiszpania eksportowała już mniej do krajów zjednoczonych wspólną walutą.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii: minusy wejścia Polski do strefy Euro

Wejście do strefy Euro, nie gwarantuje również wysokiego wzrostu gospodarczego. Według danych OECD wzrost gospodarczy w wielu krajach strefy Euro będzie niższy od wzrostu gospodarczego Polski. Według OECD najwyższy wzrost realnego PKB w Europie będzie miała w najbliższych latach Turcja, która nie należy zarówno do strefy Euro, jak i do Unii Europejskiej. Bardzo szybko rozwija się obecnie Rumunia, która nie jest w strefie Euro. Nie można więc twierdzić, że nie będąc w strefie Euro, wysoki wzrost gospodarczy jest niemożliwy. Brak własnej waluty stanowi duże ograniczenie suwerenności. Nie bez powodu Mayer Amschelal Rothshild twierdził: „Daj mi kontrole nad emisją pieniądza, a nie ważne będzie, kto ustala prawa”. Oddając swoją politykę monetarną, Polska byłaby skazana na dyktat władz Europejskiego Banku centralnego. W praktyce oznaczałoby to, że polityka monetarna będzie prowadzona w sposób, który najbardziej będzie odpowiadać Niemcom. Polska nie mogłaby również dewaluować swojej waluty, gdyby byłoby to niezbędne.

Praca magisterska z ekonomii, która wskazywałaby minusy strefy Euro to ciekawe wyzwanie. Student może tu przedstawić dużo argumentów, popartych dużą ilością szczegółowych danych.

Zostaw odpowiedź