• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Praca magisterska z ekonomii – ogólne wskazówki.

0

Praca magisterska z ekonomii sprawia studentom wiele problemów. Skupmy się na rzeczach, które należy zrobić podczas pisania tej pracy dyplomowej.

Po pierwsze należy dobrze skonsultować temat z promotorem. Każdy promotor posiada inny obszar specjalizacji naukowej oraz odrębne zainteresowania. Wybór promotora, któremu będzie odpowiadał nasz temat, to rzecz kluczowa dla sukcesu naszej pracy magisterskiej z ekonomii. Dobry promotor może sam przedstawić potencjalne temat pracy magisterskiej. Jeśli temat ten będzie nam odpowiadał, można go wybrać.

Kolejna bardzo ważna rzecz to dostęp do danych. Wybierając dany temat, musimy mieć jasną wizję odnośnie do źródeł danych, na których będziemy bazować. Częstym błędem jest wybieranie tematu, który ciężko oprzeć na konkretnych danych liczbowych. Źródła danych mogą być ogólnodostępne, jak i niejawne. Aby otrzymać dane niejawne, trzeba mieć zgodę odpowiedniego podmiotu do wykorzystania tych danych. Z reguły są to rozmaite firmy, które udostępniają takie dane, jedynie zaufanym osobom. Aby być w gronie takich osób trzeba mieć z reguły odpowiednie koneksje. Można je wypracować poprzez pracę lub korzystać z czyiś znajomości.

Temat pracy magisterskiej powinien być powiązany z preferowanym przez nas obszarem pracy zawodowej. Jeśli przykładowo chcemy pracować na stanowisku analityka finansowego, wówczas warto napisać pracę magisterską pod tytułem “Szczegółowa analiza finansowa wybranej firmy produkcyjnej”. Jeśli chcemy pracować jako makler giełdowy, wówczas warto napisać pracę magisterską przykładowo na temat “Analiza strategii inwestycyjnej Warrena Buffeta”. Nasz temat pracy magisterskiej powinien nas ekscytować. Dzięki temu pisanie pracy magisterskiej powinno być łatwiejsze.

Ważną rzeczą jest również zachowanie systematyki podczas pisania pracy. Lepiej postawić na codzienną, systematyczną pracę, aniżeli na desperackie zrywy, powodowane zbliżającymi się terminami.

Praca magisterska z ekonomii, a potencjalne ścieżki kariery.

Pracę magisterską z ekonomii możemy traktować jako wstęp do swojej pracy zawodowej. Jeśli ta praca dyplomowa ma odpowiednią jakość, wówczas może ona nam pomóc podczas rozmów kwalifikacyjnych. Często dzięki dobrze napisanym  pracom dyplomowym, absolwenci otrzymywali dobrze płatne stanowiska. Pisanie pracy magisterskiej z pewnością mocno rozwija intelektualnie.

Zostaw odpowiedź