• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Temat pracy licencjackiej lub magisterskiej z ekonomii: Bitcoin

0

Temat pracy licencjackiej  (lub magisterskiej), który jest bardzo na czasie to z pewnością Bitcoin. Jest to kryptowaluta, która dokonała rewolucji w postrzeganiu pieniędzy. Wielu ekspertów twierdzi, że Bitcoin stanowi taką samą rewolucję w finansach, jaką  email był dla komunikacji. Niektórzy eksperci szacują, że wartość Bitcoina będzie wynosić 1 milion dolarów. Inni eksperci (np. ci z giganta finansowego Allianz) twierdzą, że jego cena będzie równa zero. Niezależnie jaka będzie jego przyszła wartość, Bitcoin z pewnością przejdzie do historii ekonomii. Temat pracy dyplomowej z ekonomii, która traktuje o Bitcoinie, może być następujący: “czynniki, które determinują przyszłą wartość kryptowaluty Bitcoin”.

Praca licencjacka lub (magisterska)  w rozdziale pierwszym powinna zawierać podstawy teoretyczne. Należy tu jasno zdefiniować pojęcia teoretyczne związane z takimi pojęciami jak kryptowaluta oraz pieniądz. W rozdziale tym trzeba też opisać historię Bitcoina. Należy też tu zdefiniować cechy, które stanowią o przewadze Bitcoina nad innymi środkami i instrumentami finansowymi. W rozdziale tym warto napisać, że kryptowaluty stanowią odpowiedź wolnego rynku na mocno wadliwy i korupcyjny system bankowy. Obracanie kryptowalutami ma szereg zalet, w stosunku do obrotu pieniędzmi w tradycyjnym systemie bankowym. Zaletą kryptowalut jest ich błyskawiczne działanie, tanie koszty transakcyjne oraz większa anonimowość. Bitcoin i inne kryptowaluty stanowią przeciwwagę dla pieniądza emitowanego przez państwo, który wciąż jest psuty (poprzez dodruk pustego pieniądza tzw.inflację). Innymi słowy, państwo poprzez inflacje okrada całe  swoje społeczeństwo z oszczędności. Można wręcz napisać, że Bitcoin wraz z innymi kryptowalutami, przeciwstawiają się tzw. podatkowi inflacyjnemu. W rozdziale tym można też napisać o podobieństwie pomiędzy złotem, a Bitcoinem. Bitcoin to z pewnością alternatywa dla tradycyjnego, papierowego pieniądza.

Bitcoin – wykres

W rozdziale drugim trzeba wskazać jakie czynniki determinują wartość Bitcoina. Można tu przytoczyć choćby liczby, które wskazują na ilość użytkowników Bitcoina. Można tu wyliczyć ewentualną korelacją pomiędzy ilością transakcji, ilością użytkowników, a wartością Bitcoina. Najprawdopodobniej korelacja pomiędzy ilością użytkowników a wartością Bitcoina będzie mocno dodatnia. Inny czynnik, który z pewnością ma wpływ również moda, która panuje pośród inwestorów.

Rozdział trzeci powinien zawierać podsumowanie, w którym stwierdzi się jasno, co determinuje, a co nie wartość tej kryptowaluty. Można pokusić się też o przewidzenie przyszłości Bticoina. Nie chodzi tu tylko o jego nominalną wartość, ale również o jego przyszłe zastosowania na wielu różnych płaszczyznach (zwłaszcza biznesowych).

Temat pracy licencjackiej lub magisterskiej ekonomii, który jest naprawdę fascynujący: Bitcoin i inne kryptowaluty.

Bitcoin i kryptowaluty to z pewnością fascynujący temat na pracę licencjacką lub magisterską z ekonomii. Jest to temat mocno na czasie. Być może w przyszłości powstanie cała masa biznesów, które będą bazowały na technologiach związanych z kryptowalutami.  Jest to ogólnie temat bardzo nowatorski. Z drugiej strony historia zapamiętuje ponoć głównie tych pierwszych. Znany polski miliarder, Jan Kulczyk twierdził, że w biznesie bardzo ważne jest, by być pionierem. Być może pionierski temat pracy licencjackiej lub magisterskiej to dobry sposób na osiągnięcie sukcesu naukowego (i być może biznesowego również).

Obecnie cena Bitcoina to: $ 0000.00

Zostaw odpowiedź