• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Jaki poziom trudności stanowi pisanie pracy licencjackiej z ekonomii

0

Pisanie pracy licencjackiej z ekonomii, często sprawia studentom dużo trudności. Ważne jest, by nie wpadać w panikę, tylko metodycznie podejść do pisania tej pracy dyplomowej.

Ciężko jest w jednoznaczny sposób określić jaki poziom trudności dla studenta stanowi napisanie pracy licencjackiej z ekonomii. Jest to kwestia zupełnie indywidualna i zależy od każdej osoby z osobna. Każdy ma inną wiedzę, odmienne umiejętności czy też zainteresowania. Dla jednych dany temat może być uznawany za prosty, inni natomiast mogą go uważać co trudny.

Jako przykładowy temat pracy licencjackiej z ekonomii można podać między innymi: sprawozdawczość finansową jako źródło prezentacji informacji na temat przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie. Na pewno w takiej pracy należy przedstawić teorię z zakresu sprawozdawczości finansowej i elementów, z których jest zbudowana. Kolejnym ważnym elementem jest wybór przedsiębiorstwa, który jest w kręgu naszych zainteresowań. Niektórzy też sugerują się wyłącznie dostępnością danych.

Gdy już omówimy przedsiębiorstwo, powinnyśmy zaprezentować oraz przeanalizować jego sprawozdanie finansowe. Oczywiście należy odkryć pewnego rodzaju zależności oraz wysnuć określone wnioski. Bardzo często studenci wybierają też tematy dotyczące finansowania zadań wybranych gmin ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w danym okresie. Jest to bardzo popularne, a prace różnią się praktycznie tylko gminami i okresami, które zostały poddane analizie.

Pisanie pracy licencjackiej z ekonomii – łatwe tematy

Pisanie pracy licencjackiej z ekonomii, której treścią jest analiza finansowa firmy – jest stosunkowo łatwe. Jest to stosunkowo prosty temat do napisania, dlatego studenci często go preferują. Warto tu wybrać firmę, która jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jeśli firma jest tam notowana, to ma obowiązek upubliczniać swoje dane finansowe. Jest to szczególnie ważne, ponieważ studenci często mają problem z uzyskaniem danych od firm. Jeśli firma jest notowana na giełdzie, to problem ten nie istnieje.

Poziom trudności pracy licencjackiej z ekonomii zależy też w dużej mierze od uczelni. Im większy prestiż uczelni, tym pisanie takiej pracy może być trudniejsze. Dużo zależy też tutaj od promotora. Jeśli współpraca z nim nam się nie układa, wówczas pisanie pracy licencjackiej staje się rzeczą trudną.

Zostaw odpowiedź