• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

0

Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii powinien być bardzo dobrze przemyślany. Bardzo często zdarza się, że w tego typu opracowaniach analizuje się różnego rodzaju dokumenty, sprawozdania, raporty  różnego rodzaju firm. Powinniśmy zawsze najpierw się upewnić czy na pewno będziemy mieli do nich dostęp.

Przykładowym tematem pracy licencjackiej z ekonomii jest: ocena płynności finansowej jednostki gospodarczej na przykładzie PKN Orlen S.A. i Petrol Invest S.A. w latach 2013-2017. W ramach tego typu pracy na pewno należy omówić samo pojęcie płynności finansowej. Niezbędne również będzie przedstawienie teorii z zakresu oceny płynności finansowej jednostki gospodarczej.

Kolejnymi niezbędnymi punktami będzie prezentacja zarówno PKN Orlen S.A. jak również Petrol Invest S.A.. Ostatni element tego typu pracy licencjackiej z ekonomii powinna stanowić analiza oraz ocena płynności finansowej wcześniej omówionych przedsiębiorstw. Warto po dokonaniu tego typu analizy wysnuć jakieś wnioski i wyrazić opinię własną. Innym przykładem może być: funkcjonowanie bankowości elektronicznej w Polsce. W ramach tego zagadnienia na pewno należałoby opracować teorię samej bankowości elektronicznej. Następnie dobrze by było wybrać banki, które tego typu usługę oferują, dwa lub trzy.

Najpierw ogólnie je przedstawić i omówić ogólne rzeczy, które ich dotyczą. Później można przeanalizować funkcjonalność i wady oraz zalety tego typu możliwości.

Wybór tematu pracy licencjackiej – a przyszła kariera.

Jeśli marzy nam się, by zostać rekinem finansjery, to warto by nasz temat pracy licencjackiej dotyczył rynków finansowych. Można w swoim temacie skupić się przykładowo na inwestowanie w akcje rynków wschodzących. Można również przeanalizować sposoby inwestowania Warrena Buffeta lub Georga Sorosa. Innym tematem na pracę licencjacką z ekonomii jest analiza finansowa przedsiębiorstwa. Można tu przeanalizować różne wskaźniki dotyczące rentowności, efektywności oraz płynności. W podsumowaniu można stwierdzić czy z punktu widzenia danego inwestora (np. Warrena Buffeta) warto w tę daną firmę inwestować, czy też nie. Taka praca byłaby nie tylko obowiązkiem, ale ciekawą analizą przypadku. Byłby to nasz pierwszy w szlif w fascynującej nauce inwestowania pieniędzy. Podsumowując, dokonując wyboru tematu pracy licencjackiej z ekonomii, wybierajmy taki, który nas fascynuje.

Zostaw odpowiedź