• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Praca licencja z ekonomii (lub magisterska): bankructwo ZUS-u.

0

Praca licencjacka z ekonomii (podobnie jak magisterska) często nastręcza studentom wielu problemów. Nieraz mają oni szczególne trudności w wyborze odpowiedniego tematu. Kluczowym zagadnieniem, które często poruszane jest nie tylko w literaturze fachowej, ale i w mediach jest temat bankructwa polskiego systemu emerytalnego, czyli innymi słowy: bankructwa ZUS-u. Jest to zagadnienie bardzo ciekawe, które zasługuje, aby opisać je w swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej z ekonomii.

Nie jest obecnie żadną tajemnicą, że długi ZUS-u są olbrzymie. Szacuje się, że długi ZUS-u to dziesięć budżetów Polski. ZUS praktycznie istnieje tylko dlatego, że przejęte zostały środki z OFE. Gdyby nie ten zabieg, wówczas ZUS już jakiś czas temu byłby bankrutem. Skokowy wzrost ilości emerytów sprawi, że z czasem dopłacanie z budżetu państwa ZUS-owi może przyczynić się do zagrożenia sytuacji finansowej Polski. Politycy będą zmuszeni do podejmowania radykalnych cięć, ponieważ ZUS stanie się za wielkim ciężarem dla budżetu Polski.

W swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej trzeba jasno sformułować tezę, która będzie odpowiedzią na pytanie, czy i kiedy ZUS zbankrutuje już ostatecznie? Oczywiście możemy przyjąć tezę alternatywną, w której będziemy argumentować, że ZUS przetrwa i będzie wypłacał rzetelnie rozmaite świadczenia.

Następnie w rozdziale pierwszym trzeba przedstawić wszystkie definicje związane z system zabezpieczenia społecznego. Warto tu też przedstawić, jak systemy zabezpieczenia społecznego mają się również w innych krajach.

W rozdziale drugim należy wskazać, jak wygląda sytuacja związana z długami ZUS-u. Należy przedstawić tu również symulacje dotyczącą przyszłych długów ZUS-u. Mając te wszystkie liczby, można pokusić się o konkretne terminy, w których system ZUS się zawali lub będzie reformowany. Możliwe jest również rozwiązanie, w którym ZUS nigdy nie zbankrutuje, ale emerytury przez niego wypłacane będą tak niskie, że nie da się z nich przeżyć miesiąca. Emeryci w związku z powyższym będą zmuszeni pracować, pomimo wieku emerytalnego. Już teraz mówi się o projekcie tzw. emerytury obywatelskiej, która będzie minimalnym świadczeniem emerytalnym gwarantowanym przez państwo.

Rozdział trzeci powinien zawierać podsumowanie, w którym przedstawimy swoje wnioski. Można go rozpocząć od opisania czynników, które doprowadziły do obecnej, trudnej sytuacji ZUS-u. Trzeba tu przedstawić wizję przyszłej sytuacji ZUS-u, którą uznajemy za najbardziej prawdopodobną. Co ciekawe, wielu ekspertów od finansów porównuje obecnie ZUS do piramidy finansowej, jaką był Amber Gold.

Praca licencjacka z ekonomii: bankructwo ZUS. Podsumowanie.

Praca licencja z ekonomii o bankructwie ZUS to bardzo dobry temat. Jest on aktualny oraz kontrowersyjny. Jest to równie dobry temat pracy magisterskiej z ekonomii. W takiej pracy dyplomowej warto również skłonić do refleksji odnośnie do oszczędzania na emeryturę już podczas swojego dorosłego życia zawodowego.

Zostaw odpowiedź