• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Prace doktorskie z ekonomii – konkretne porady.

0

Prace doktorskie z ekonomii to z pewnością jedne z najbardziej wymagających prac dyplomowych. W poniższym tekście przedstawimy rozmaite porady, które pomogą Tobie osiągnąć naukowy sukces. Są to porady uniwersalne oraz bardzo przydatne.

Napisanie doktoratu wymagać powinno od Ciebie więcej wysiłku, aniżeli praca licencjacka lub magisterska. Nie jest to rzeczą łatwą, ponieważ większość studentów podczas pisania pracy doktorskiej musi dorabiać w różnych miejscach. Postaramy się zamieścić w tym artykule szereg porad, które pomogą Tobie napisać wysokiej klasy pracę doktorską.

Podstawową kwestią jest wybór odpowiedniego tematu na Twój doktorat. Najlepiej, aby traktował on o rzeczach, w których istnieją pewne rozbieżności lub “białe plamy” w nauce. Innymi słowy, doktorat powinien stanowić swego rodzaju Twój wkład w rozwój światowej nauki. Jeśli sam nie masz pomysłu na dobry temat, to pomów o tym z promotorem. On na pewno wie, które pola w nauce są jeszcze słabo zbadane i niewyeksploatowane przez innych badaczy.

Podczas tworzenia doktoratu współpraca z promorem musi być naprawdę bardzo intensywna. Im częściej będziesz przedstawiać mu fragmenty swojej pracy doktorskiej, tym większa szansa, że unikniesz wielu błędów.

W przypadku doktoratu Twoja konsekwencja musi być żelazna. Na bieżąco musisz realizować przygotowany przez promotora plan. Literatura w doktoracie nie może być zbyt stara, żeby nie okazało się, że bazujesz na nieaktualnym stanie wiedzy.

W doktoracie najważniejsze jest to, aby wnieść coś nowego do aktualnego stanu wiedzy. Jeśli przeprowadzisz pewne badania, a ich rezultat będzie negatywny, to też to jest jakaś wartość dla nauki. Przyszli badacze, znając rezultat Twoich badań, nie powtórzą ich. Doktorat nie musi być mocno osadzony w biznesowej praktyce. Tutaj najważniejsze jest to, abyś był w stanie wprowadzić jakąś nową jakość do nauki zwanej ekonomią.

Tutaj pojawia się więc pytanie – co badać? W naszym przekonaniu warto badać to, co jest innowacyjne. Przykładowo możesz zbadać wpływ kryptowalut na światową ekonomię. Inny pomysł to koncepcja wprowadzenia waluty opartej na złocie. Opcji jest multum.

Prace dyplomowe z ekonomii, a rynek pracy

Prace doktorskie z ekonomii napisane, a następnie obronione są na pewno źródłem prestiżu dla ich posiadaczy. W praktyce pracodawcy podczas rekrutacji nowych pracowników koncentrują się raczej nie na napisanych przez nich pracach naukowych, a raczej na ich konkretnych umiejętnościach i potencjale. Zdarzają się jednakże czasem przypadki, w których dobrze napisany doktorat z ekonomii okazał się kluczem do zdobycia intratnej posady.

Zostaw odpowiedź