• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Jakie cechy powinien posiadać dobry ekonomista?

0

Pisanie prac licencjackich z Ekonomii może być bardzo rozwijające. Napisanie tej pracy,  a nawet obronienie tytułu magistra nie robi z nas automatycznie dobrego ekonomisty.  W poniższym artykule  przedstawione zostaną cechy, które powinien posiadać dobry ekonomista. Tekst ten ma charakter subiektywnych rozważań.

Po pierwsze dobry ekonomista powinien fascynować się ekonomią. Dobrze byłoby gdyby również grał na giełdzie. Inaczej pochłania się wiedzę, kiedy się wie, że można ją zastosować w realnym działaniu.  Wiedza, z której nie korzystamy, prędzej czy później jest zapominana.

Dobry ekonomista powinien znać historię ekonomii i stale pogłębiać swoją wiedzę o niej. Historia ma to do siebie, że się powtarza. Kto nie zna historii, ten naraża się na jej powtórzenie.  Znajomość historii pozwala ekonomiście lepiej przewidzieć przyszłość i podejmować w związku z tym lepsze decyzje biznesowe i inwestycyjne.

Ekonomista powinien stale pogłębiać swoją wiedzę. Mózg jest  jak mięsień. Trzeba go stale wzmacniać poprzez nowe interesujące lektury, wykłady oraz wartościowe filmy. Dobry ekonomista nigdy nie ustaje w rozwoju intelektualnym. Ciągle śledzi on najlepszych inwestorów i analizuje ich strategie. Ekonomista innymi słowy, wciąż poszerza swoje horyzonty.

Dobry ekonomista śledzi trendy, które występują we współczesnej gospodarce. Często przegląda strony internetowe, które skupiają się na ekonomii oraz biznesie. Światowa gospodarka nie stoi w miejscu. Technologia się rozwija, a rynek pracy się zmienia. Dobry ekonomista musi być świadom panujących na rynku trendów.

Pisanie prac licencjackich z Ekonomii, a realne życie.

Pisanie prac licencjackich z Ekonomii jest jedynie małym wstępem, do wielkiej kariery. Obecnie ekonomistów na rynku pracy jest bardzo dużo, o co zadbały liczne polskie uczelnie. Dobry ekonomista potrafi się dostosować do wymagań stawianych przez rynek. Znajomość ekonomii oraz dobra znajomość języków obcych, czynią z niego wartościowy nabytek dla banków oraz doradztw finansowych. Ekonomia to bardzo ciekawa nauka. Inwestowanie własnych pieniędzy z pewnością pomaga w zrozumieniu jej. Ekonomista musi cały czas doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności.

Zostaw odpowiedź