• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Temat pracy licencjackiej z ekonomii: oszczędzanie na emeryturę.

0

Temat pracy licencjackiej z ekonomii, który jest na pewno bardzo ważny oraz ciekawy, to oszczędzanie na własną emeryturę. Jak pokazują różne badania, 80% Polaków nie posiada żadnych oszczędności. W poniższym artykule przedstawimy rozmaite formy zabezpieczenia siebie, przed emerytalną biedą.

Na pewno bardzo dobrą formą zabezpieczenia się na przyszłość jest posiadanie dużej ilości dzieci. Z drugiej strony, ciężko obecnie przekonać ludzi do posiadania dużej ilości dzieci, biorąc pod uwagę olbrzymie ceny mieszkań i niepewny rynek pracy. Bardzo często jest tak, że kupno własnego mieszkania, oznacza kredyt do końca życia. Przy takiej okoliczności, ciężko jest myśleć o rodzinie wielodzietnej.

Kolejną formą zabezpieczenia na starość jest inwestowanie w akcje i obligacje. Tutaj potrzebna jest już konkretna wiedza oraz wyczucie rynku. Długoterminowo, giełda powinna zyskiwać. Najlepiej część pieniędzy lokować w bezpieczne aktywa finansowe, takie jak obligacje, a część w bardziej ryzykowne, ale i bardziej dochodowe, takiej jak akcje.

Na pewno bardzo bezpieczną formą inwestowania pieniędzy jest inwestowanie w nieruchomości. Ziemi na świecie więcej raczej już nie będzie. Z drugiej strony, tu również pojawia się pewne ryzyko. Duże miasta takie, jak np. Łódź wyludniają się. W związku z tym nigdy nie wiadomo, czy na rynku nieruchomości nie dojdzie do jakiegoś poważnego załamania.

Kolejną formą inwestowania pieniędzy na emeryturę, są tzw. inwestycje alternatywne. Można do nich zaliczyć inwestowanie w sztukę, metale szlachetne, diamenty, czy też wino. Tutaj również trzeba się wykazać odpowiednim poziomem wiedzy merytorycznej, aby dokonywać najlepszych wyborów.

Temat pracy licencjackiej z ekonomii, który jest na czasie. Oszczędzanie na emeryturę.

Z racji tego, że wielu ekonomistów już teraz wieszczy, że polskie emerytury będą głodowe, warto pomyśleć o zabezpieczeniu się na starość. Jak pokazują różne badania, stopa zastąpienia oferowana przez ZUS będzie w przyszłości o wiele niższa, aniżeli jest to obecnie.

Temat pracy licencjackiej z ekonomii, jakim jest oszczędzanie na starość, jest na pewno bardzo ciekawy oraz praktyczny. W takiej pracy dyplomowej można również przedstawić, jak wyglądają systemy emerytalne za granicą. Dzięki temu ta praca licencjacka nabierze głębszego wymiaru.

Zostaw odpowiedź