• Wybór tematu pracy licencjackiej z ekonomii

Temat pracy licencjackiej z ekonomii – inestowanie w srebro.

0

Temat pracy licencjackiej z ekonomii powinien być ciekawy. W poniższym artykule przedstawimy fascynujące zagadnienie, jakim jest inwestowanie w srebro. Może ono być bardzo ciekawe nie tylko dla rozmaitych teoretyków ekonomii, ale również osób, które interesują się pomnażaniem pieniędzy.

Pierwszy rozdział takiego licencjatu powinien być rozdziałem czysto teoretycznym. Należy w nim przedstawić historię srebra, jako środka płatniczego. Trzeba w nim wymienić rozmaite właściwości srebra. Poza tym trzeba wskazać, co przemawia za inwestowaniem w srebro oraz co świadczy przeciwko takiej aktywności.

Pobieżnie można stwierdzić, że zaletą srebra jest to, że nie można go dodrukować. Jest to zaleta, która łączy srebro i złoto. Nie bez powodu mawia się, że złoto i srebro to pieniądze Boga. Zaletą srebra jest to, że ma ono olbrzymią ilość zastosowań w przemyśle. Na tym polu przewyższa ono złoto.

Wadą inwestowania w srebro jest to, że na cenę tego metalu ma wpływ spora ilość tzw, papierowego srebra. Eksperci od rynku metali szlachetnych twierdzą, że te papierowe srebro tak naprawdę nie istnieje i sztucznie zaniża ono cenę fizycznego srebra.

Kolejną wadą srebra jest to, że jest ono obłożone 23% podatkiem Vat. Podatek ten nie jest pobierany w przypadku zakupu złota. Dla wielu inwestorów zapłacenie na dzień dobry tak dużego podatku jest sporą niedogodnością.

Rozdział drugi musi być rozdziałem badawczym. Trzeba w nim szczegółowo przedstawić, jak wygląda efektywność inwestowania w srebro w danym przedziale czasowym. Warto w tym rozdziale porównać, jak wygląda stopa zwrotu w przypadku inwestowania w srebro, a stopa zwrotu w przypadku inwestowanie w akcje lub obligacje.

Trzeci rozdział powinien zawierać odpowiednie podsumowanie. Trzeba w nim jasno określić, jaka jest efektywność inwestowania w srebro. Można się tu również pokusić o przedstawienie trendu, w jakim pójdzie cena srebra w przyszłości.

Temat pracy licencjackiej, który fascynuje – srebro.

Temat pracy licencjackiej z ekonomii powinien fascynować. Inwestowanie w srebro z pewnością takim tematem jest. Praca o takim temacie może być ciekawym wstępem do pracy w charakterze doradcy finansowego lub maklera giełdowego.

Zostaw odpowiedź